Адміністрацыйна-тэрытарыяльная прыналежнасць беларускіх гарадоў у розныя часы
Канцэпцыя і дызайн:
Георгій Ганжураў
У гэтым праекце я паставіў мэту (тыпа)графічна адлюстраваць статычнае падарожжа трох маіх любімых гарадоў да свайго дому — ў Беларусь.
В этом проекте я поставил задачу (типо)графически отразить статичное путешествие трёх моих любимых городов к себе домой — в Беларусь.
U hetym prajekcie ja pastaviŭ metu (typa)hrafična adlustravać statyčnaje padarožža troch maich lubimych haradoŭ da svajho domu — ŭ Biełaruś.
In this project, I set a goal (typo)graphically depict the static journey of my three favorite cities to their's home – to Belarus.
Бел
Bieł
Рус
Eng
Ужыта уласная колеравая асацыяцыя з кожным горадам. Прадстаўлена дзве формы напісання беларускай — лацінкай і кырыліцай.
Užyta ułasnaja koleravaja asacyjacyja z kožnym horadam. Pradstaŭlena dźvie formy napisańnia biełaruskaj — łacinkaj i kyrylicaj.
Введены собственные цветовые ассоциации с каждым городом. Представлено две формы письма на белорусском — латиницей и кириллицей.
Applied own color association with each city. There are two forms of writing in Belarusian — Latin and Cyrillic.
Ukrainskaja Narodnaja Respublika

Biełaruskaja Narodnaja Respublika

Sacyjalistyčnaja Savieckaja Respublika Biełaruśi

Litoŭska-Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

II Reč Paspalitaja.
Polskaja Respublika

Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

III Rejch.
Rejchskamisaryjat Ukraina
1174

1183

1320

1569

1581
Apovieść minułych časoŭ
1918

1918

1919


1919


1921


1939


1941
1793


1812

1812

1915
Turava-Pinskaje kniastva

Pinskaje kniastva

Vialikaje Kniastva Litoŭskaje

Reč Paspalitaja

Mahdeburhskaje prava
II Padzieł.
Rasijskaja Impieryja

Francuzskaja Impieryja

Rasijskaja Impieryja

II Rejch.
Hiermanskaja Impieryja
1944


1991
Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

Respublika Biełaruś
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

Рэспубліка Беларусь
1944


1991
Аповесць мінулых часоў
1174

1183

1320

1569

1581
1793


1812

1812

1915
1918

1918

1919


1919


1921


1939


1941
Турава-Пінскае княства

Пінскае княства

Вялікае Княства Літоўскае

Рэч Паспалітая

Магдэбургскае права
II Падзел.
Расійская Імперыя

Французская Імперыя

Расійская Імперыя

II Рэйх.
Германская Імперыя
Украінская Народная Рэспубліка

Беларуская Народная Рэспубліка

Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусі

Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

II Рэч Паспалітая.
Польская Рэспубліка

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

III Рэйх.
Рэйхскамісарыят Украіна
Рэспубліка Беларусь

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
1991

1944
Аповесць мінулых часоў
1581

1569

1320

1183

1174
1915


1812

1812

1793
1941


1939


1921


1919


1919


1918

1918
Магдэбургскае права

Рэч Паспалітая

Вялікае Княства Літоўскае

Пінскае княства

Турава-Пінскае княства
II Рэйх.
Германская Імперыя

Расійская Імперыя

Французская Імперыя

II Падзел.
Расійская Імперыя
III Рэйх.
Рэйхскамісарыят Украіна

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

II Рэч Паспалітая.
Польская Рэспубліка

Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусі

Беларуская Народная Рэспубліка

Украінская Народная Рэспубліка
Biełaruskaja Narodnaja Respublika

Sacyjalistyčnaja Savieckaja Respublika Biełaruśi

Rasijskaja Savieckaja Federatyŭnaja Sacyjalistyčnaja Respublika

Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

III Rejch
1944


1991
Apovieść minułych časoŭ
974

1320

1569

1597
Viciebskaje Kniastva

Vialikaje Kniastva Litoŭskaje

Reč Paspalitaja

Mahdeburhskaje prava
1772


1812

1812
I Padzieł.
Rasijskaja Impieryja

Francuzskaja Impieryja

Rasijskaja Impieryja
1918

1919


1919


1924


1941
Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

Respublika Biełaruś
Biełaruskaja Narodnaja Respublika

Sacyjalistyčnaja Savieckaja Respublika Biełaruśi

Rasijskaja Savieckaja Federatyŭnaja Sacyjalistyčnaja Respublika

Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

III Rejch
1944


1991
Apovieść minułych časoŭ
974

1320

1569

1597
Viciebskaje Kniastva

Vialikaje Kniastva Litoŭskaje

Reč Paspalitaja

Mahdeburhskaje prava
1772


1812

1812
I Padzieł.
Rasijskaja Impieryja

Francuzskaja Impieryja

Rasijskaja Impieryja
1918

1919


1919


1924


1941
Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

Respublika Biełaruś
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

Рэспубліка Беларусь
1944


1991
Аповесць мінулых часоў
974

1320

1569

1597
1772


1812

1812
1918

1919


1919


1924


1941
Віцебскае княства

Вялікае Княства Літоўскае

Рэч Паспалітая

Магдэбургскае права
I Падзел.
Расійская Імперыя

Французская Імперыя

Расійская Імперыя
Беларуская Народная Рэспубліка

Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусі

Расійская Савецкая Федэратыўная Сацыялістычная Рэспубліка

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

III Рэйх
Рэспубліка Беларусь

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
1991

1944
Аповесць мінулых часоў
1597

1569

1320

974
1812

1812

1772
1941

1924


1919


1919


1918
Магдэбургскае права

Рэч Паспалітая

Вялікае Княства Літоўскае

Віцебскае княства
Расійская Імперыя

Французская Імперыя

I Падзел.
Расійская Імперыя
III Рэйх

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

Расійская Савецкая Федэратыўная Сацыялістычная Рэспубліка

Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусі

Беларуская Народная Рэспубліка
Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

Respublika Biełaruś
1793


1812

1812

1918
Apovieść minułych časoŭ
1067

1080

1320

1499

1569
Połackaje kniastva

Mienskaje kniastva

Vialikaje Kniastva Litoŭskaje

Mahdeburhskaje Prava

Reč Paspalitaja
1944


1991
II Padzieł.
Rasijskaja Impieryja

Francuzskaja Impieryja

Rasijskaja Impieryja

II Reich.
Hiermanskaja Impieryja
1918

1919


1919


1921


1941
Biełaruskaja Narodnaja Respublika

Sacyjalistyčnaja Savieckaja Respublika Biełaruśi

Litoŭska-Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

Biełaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika

III Rejch.
Rejchskamisaryjat Ostłand
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

Рэспубліка Беларусь
1944


1991
Аповесць мінулых часоў
1067

1080

1320

1499

1569
1793


1812

1812

1918
1918

1919


1919


1921


1941
Полацкае княства

Менскае княства

Вялікае Княства Літоўскае

Магдэбургскае права

Рэч Паспалітая
II Падзел.
Расійская Імперыя

Французская Імперыя

Расійская Імперыя

II Рэйх.
Германская Імперыя
Беларуская Народная Рэспубліка

Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусі

Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

III Рэйх.
Рэйхскамісарыят Остланд
Рэспубліка Беларусь

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
1991

1944
Аповесць мінулых часоў
1569

1499

1320

1080

1067
1918


1812

1812

1793
1941


19211919


1919


1918
Рэч Паспалітая

Магдэбургскае права

Вялікае Княства Літоўскае

Менскае княства

Полацкае княства
II Рэйх.
Германская Імперыя

Расійская Імперыя

Французская Імперыя

II Падзел.
Расійская Імперыя
III Рэйх.
Рэйхскамісарыят Остланд

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка


Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусі

Беларуская Народная Рэспубліка
Дзякуй за ўвагу!

Dziakuj za ŭvahu!

Спасибо за внимание!

Thanks for attention!
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website